Cé a íocann Árachas Sóisialach (ÁSPC)?


Print page


Cé is moite de chásanna fíoreisceachtúla, ní mór do gach duine atá 16 bliana d’aois nó os a chionn agus atá faoi bhun na haoise inphinsin ÁSPC a íoc:

  • más fostaithe iad, cibé acu is fostaithe lánaimseartha nó fostaithe páirtaimseartha iad, a thuilleann €38 nó níos mó sa tseachtain,
  • más oibrithe féinfhostaithe iad ag a bhfuil ioncam €5,000 nó níos mó sa bhliain ó gach foinse.

De thoradh na ranníocaíochtaí seo, clúdaítear iad i dtaca le raon sochar agus pinsean Árachais Shóisialaigh (féach pairt 7 chun sonraí a fháil de na sochair a chlúdaítear faoi na Príomhaicmí ÁSPC).

Tá feidhm ag eisceachtaí ón riail ghinearálta seo maidir le ‘Fostaíocht Teaghlaigh’ áirithe. Úsáidtear an téarma seo chun cur síos a dhéanamh ar chúinsí ina
bhfostaíonn trádálaí aonair nó duine gnó féinfhostaithe céile/páirtnéir sibhialta nó duine/daoine eile den teaghlach, nó ina gcuidíonn céile/páirtnéir sibhialta nó
duine/daoine eile den teaghlach ó thaobh an gnó a reáchtáil.

Ní ‘Fostaíocht Teaghlaigh’ atá i gceist má fhostaíonn Cuideachta heoranta nó comhpháirtíocht ghnó duine mar is leis an gCuideachta Theoranta nó leis an gcomhpháirtíocht ghnó atá an caidreamh fostaíochta, seachas leis an duine (na daoine) aonair den teaghlach.

Last modified:01/07/2015
 

 Foirmeacha Iarratais