Coinníoll Gnáthchónaithe - SW 108


Print page
 
Aicmítear iad seo a leanas mar shochair theaghlaigh faoi dhlí na hEorpa,
  • Sochar Linbh,
  • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora,
  • Íocaíocht don Chaomhnóir (Neamh-Ranníocach),
  • Liúntas Cúraim Bhaile
  • agus
  • An Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair

Ní gá duit an coinníoll gnáthchónaithe a chomhlíonadh maidir le ceann de na híocaíochtaí seo:

  • más náisiúnach na hEilvéise thú nó más náisiúnach tíre sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch thú * féach an tábla),
  • má tá tú fostaithe nó féinfhostaithe, agus
  • má íocann tú ÁSPC na hÉireann nó má fhaigheann tú Sochar Éireannach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta.
Tá an tríocha tír seo a leanas sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch:
An Ostair An Íoslainn Poblacht na Cipire (An Chipir Theas)
An Bheilg Éire An Phortaingéil
An Bhulgáir An Iodáil An Rómáin
Poblacht na Seice An Laitvia Poblacht na Slóvaice
AnDanmhairg Lichtinstéin  An tSlóivéin
An Eastóin An Liotuáin  An Spáinn
An Fhionnlain Lucsamburg An tSualainn
An Fhrainc Málta An Ísiltír
An Ghearmáin An Iorua An Ríocht
An Ghréig An Pholainn Aontaithe
An Ungáir

Last modified:19/05/2015