Fostaíocht


Print page
Fostóirí

Féach anseo le haghaidh sonraí


 

Sochar Cóireála

St. Bóthar Oilibhéir Phluincéid Naofa, Leitir Ceanainn, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 400 400

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 74 9106501

Ríomhphost don Rannóg Sochar Cóireála
 

 

Rannóg Lárnach na dTaifead

Bóthar Mhic Artúir, Ard Rámhann, Bun Crannacha, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 1 4715898

Taifid AE/Idirnáisiúnta

Bóthar Mhic Artúir, Ard Rámhann, Bun Crannacha, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 1 4715898
 
 

Rannóg Scóipe (Inárachaitheacht Fostaíochtaí)

Teach Oisín, 212-213 Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath 2

Fón 01 6732585

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 1 6732585

  

Aisíocaíochtaí ASPC

Teach Oisín, 212-213 Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath 2

Fón 01 6732586

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 1 6732586
 

Rannóg na Ranníocaíochtaí Saorálacha

Oifigí Rialtais, Bóthar Chorcaí, Port Láirge

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 1 4715898
 
 

 

An Rannóg do Dhaoine Féinfhostaithe

Oifigí Rialtais, Bóthar Chorcaí, Port Láirge

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 1 4715898
 

An Córas Speisialta Bailiúcháin

Oifigí Rialtais, Bóthar Chorcaí, Port Láirge

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 1 4715898

Ríomhphost don Rannóg an Córas Speisialta Bailiúcháin
 
 

Nóta
Tá 1890 (Íosghlao) rochtain ach ó Phoblacht na hÉireann.
Féach go bhféadfadh na rátaí a ghearrtar d’úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao) a bheith éagsúil i measc soláthraithe seirbhíse difriúla. 
Last modified:05/04/2013
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img