Comhairle agus Tacaíocht Fostaíochta


Print page

Féadann cuardaitheoir poist ar bith, a cháilíonn d'íocaíocht chuardaitheora poist, nó atá á fáil, agus daoine dífhostaithe nach gcáilíonn d'íocaíocht, comhairle agus treoir fostaíochta a iarraidh ar an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Cuirtear tacaíocht agus treoir fostaíochta ar fáil in oifigí éagsúla ar fud na tíre. Tá seirbhís nua chomhtháite Intreo ar fáil in oifigí áirithe. Seirbhís fheabhsaithe is ea é: ní bhítear ag feitheamh chomh fada agus a bhíodh ar chinneadh faoi íocaíocht, agus cuirtear comhairle agus tacaíocht fostaíochta ar fáil do chuardaitheoirí poist ar shlí níos indibhidiúlaithe. Ciallaíonn sé, leis, gur féidir éileamh cuardaitheora poist ó chliant a phróiseáil san oifig chéanna ina gcastar ar oifigeach chun roghanna fostaíochta, roghanna oiliúna agus roghanna fostaíochta eile a phlé. Gheobhaidh tú tuilleadh sonraí anseo den chosán nua feabhsaithe Intreo a chabhraíonn le cliaint filleadh ar an obair.

Beidh an tseirbhís fheabhsaithe seo á cur ar fáil in oifigí ar fud an stáit de réir a chéile; idir an dá linn beidh na gnáthsheirbhísí do chuardaitheoirí poist ar fáil i gcónaí. Mar shampla, más mian leat éileamh a dhéanamh ar íocaíocht chuardaitheora poist, is féidir leat é sin a dhéanamh in aon Ionad Intreo nó Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil.

Más mian leat labhairt le hoifigeach mar gheall ar do roghanna fostaíochta, oiliúna nó eile chun cabhrú leat post a fháil, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le haon Oifig Seirbhísí FostaíochtaOifig Sheirbhís Áitiúil Fostaíochta (LES).

Tá teacht ag gach cuardaitheoir poist ar sheirbhísí comhairle agus tacaíochta fostaíochta, ach tugtar tús áite dóibh siúd atá ag fáil íocaíocht chuardaitheora poist. Ní mór do dhaoine atá ag fáil íocaíocht chuardaitheora poist comhoibriú leis an Roinn, agus chun an íocaíocht a fháil i gcónaí, ní mór dóibh a léiriú go bhfuil siad ag lorg oibre go gníomhach agus go fírinneach.

Seirbhísí atá ar fáil do gach cuardaitheoir poist:

 • Agallamh nó agallaimh threoracha le hOifigeach chun deiseanna fostaíochta, cúrsaí oiliúna, tacaíochtaí airgeadais agus roghanna eile a bhféadfadh fostaíocht bheith mar thoradh orthu a phlé.
 • Cabhair chun scileanna inaistrithe a aithint, scileanna a d'fhéadfaí a úsáid i bpoist éagsúla.
 • Rochtain ar eolas reatha mar gheall ar an margadh saothair agus comhairle ar réimsí den mhargadh saothair a d'oirfeadh don chuardaitheoir poist: eolas faoin aistriú go dtí an córas leasa shóisialaigh to dtí an obair, deiseanna oideachais, fostaíochta agus oiliúna, lena n-áirítear atreorú chuig seirbhísí gaolmhara.
 • Paca do chuardaitheoirí poist ina bhfuil eolas ar an tslí le húsáid a bhaint as an áis chuardaigh poist ar shuíomh Gréasáin Jobs Ireland , eolas ar conas foirm iarratais a líonadh isteach, CV agus litir chumhdaigh a chur i dtoll a chéile, ullmhú d'agallamh poist agus liosta de sheoltaí úsáideacha láithreán Gréasáin.
 • Is chuig Jobs Ireland a théann cuardaitheoirí poist chun poist a fháil in Éirinn agus ar fud na hEorpa. Téigh chuige ag www.jobsireland.ie nó tríd an  aip fón cliste, Saorghlao 1800 611 116, nó úsáid na botháin scáileán tadhaill in Ionad Intreo nó in Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh.
 • CV ar líne – ionchuir CV díreach isteach i mbunachar sonraí Jobs Ireland ar an suíomh Gréasáin ag www.jobireland.ie Tá teacht ag fostóirí ar na CVanna sa bhunachar sonraí seo agus féadann siad teagmháil dhíreach a dhéanamh le cuardaitheoir poist chun cruinniú a shocrú.
 • Club Fostaíochta
 • Líonra/bunachar sonraí na Seirbhísí Eorpacha Fostaíochta  is ea EURES a sholáthraíonn teacht ar fholúntais poist in 31 tír, chomh maith le heolas praiticiúil, cuir i gcás na doiciméid a bheidh riachtanach uathu siúd a lorgaíonn fostaíocht san Eoraip
 • Seirbhísí Áitiúla Fostaíochta (LES)
 • Cabhraíonn bunachar sonraí Career Directions www.careerdirections.ie le cliaint tuilleadh eolais a fháil ar a slí bheatha roghnaithe. Le Bunachar Sonraí Careers Direction féadann cliaint féachaint ar gach gairm ó A go Z, agus ar eolas mionsonraithe faoi gach gairm. Leis an gclár meaitseála seo aithnítear gairmeanna oiriúnacha, bunaithe ar spéiseanna agus ar cháilíochtaí an chliaint. Chun úsáid a bhaint as an gclár meaitseála, logálann cliaint isteach mar úsáideoirí agus freagraíonn siad sraith ceisteanna sula dtaispeántar gairmeanna molta dóibh.
 • Gheofar ar Bhunachar Sonraí Qualifaxwww.qualifax.ie, sonraí gach cúrsa tríú leibhéal in Éirinn, rud atá úsáideach do chliaint ar mian leo filleadh ar an oideachas mar chuid dá bplean gníomhaíochta chun post a fháil nó chun filleadh ar an margadh saothair.
 • Oibríonn Oifigí Seirbhísí Fostaíochta agus Ionaid Intreo mar ionaid acmhainne, ag cur raon seirbhísí saor in aisce ar fáil do chuardaitheoirí poist. Ar na seirbhísí sin tá teacht ar eolas mar gheall ar na nithe seo: an margadh saothair áitiúil, folúntais áitiúla agus náisiúnta, cúrsaí FÁS; lena chois sin cuirtear seirbhís teileafóin ar fáil chun glaoch ar fhostóirí.
Last modified:18/10/2013
 

 Aimsigh post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads