Sc�im Dhreasachta Post (�SPC) d'Fhost�ir� - SW 128


Print page

Rann�ga na mBileog

M� fhosta�onn t� oibrithe breise c�ilithe i rith 2012, cialla�onn an Sc�im Dhreasachta Post (�SPC) d'Fhost�ir� nach mbeidh ort �SPC fost�ra a �oc i leith a bhfosta�ochta ar feadh ocht mh� dh�ag, �n d�ta ar a bhformheastar th� le haghaidh na sc�ime. Beidh t� faoi theorainn uasmh�id 5% den lucht saothair at� agat faoi l�thair n� c�igear fostaithe faoin sc�im seo, n� cib� is m�.
Last modified:20/04/2012
 

 Foirmeacha Iarratais