Fostaí


Print page

Ábhar an leathanaigh Cuimsítear sa limistéar seo na hábhair a leanas:

ÁSPC

Ranníocaíochtaí Árachas Sóisialta Pá-Choibhneasa (ÁSPC) atá iníochta ag fostaithe.

Bailiúcháin Speisialta

Bailítear ranníocaíochtaí ÁSPC d’fhostaithe atá inárachaithe faoi reachtaíocht slándála sóisialaí na hÉireann agus nach dtagann faoi chuimsiú an chórais ÍMAT tríd an gcóras Bailiúchán Speisialta a oibríonn an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Ranníocaíochtaí Deonacha

Ranníocaíochtaí Árachas Sóisialta Pá-Choibhneasta iad Ranníocaíochtaí Deonacha is féidir leat a roghnú a íoc má tá tú idir aois 16 agus 66 bliain agus mura bhfuil tú cumhdaithe a thuilleadh ag ÁSPC trí fhostaíocht inárachaithe, féinfhostaíocht nó ranníocaíochtaí creidiúnaithe.

Árachas Sóisialach agus Rialacháin an CE

Baineann Rialacháin an CE le daoine a thaistealaíonn agus a oibríonn laistigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíochta (LEE).

Comhaontuithe Déthaobhacha Árachais Shóisialaigh

Cosnaíonn na comhaontuithe seo teidlíochtaí pinsin mhuintir na hÉireann a théann chun oibriú sna tíortha seo agus cosnaíonn siad oibrithe ó na tíortha siúd a oibríonn in Éirinn.

Last modified:18/12/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img