Incháilitheacht - Tionscadail


Print page

Cáilitheacht Tionscadail

Is ionann tionscadal agus clár oibre is mian le grúpa nó eagraíocht a chur i gcrích. Beidh plean gníomhaíochta agus torthaí ar leith ag baint le tionscadal maith, chomh maith le tréimhse ar leith ina mbainfear amach na torthaí sin. Tá suim ag an Roinn Coimirce Sóisialaí tionscadail a fhaomhadh a d'fhéadfadh maireachtáil ar feadh aon bhliain amháin go trí bliana; beidh an tacaíocht faoi réir athbhreithniú bliantúil agus an fháil atá ar mhaoiniú i gcónaí.

Is iad na tionscadail atá cáilithe ná na cinn siúd:

  • a thugann freagra ar riachtanas aitheanta pobail;
  • a chuireann forbairt ar fáil do na rannpháirtithe i réimsí a bhaineann le hoidhreacht, na healaíona, cultúr, turasóireacht, spórt agus an timpeallacht;
  • a bhfuil comhaontú déanta acu leis na ceardchumainn bhainteacha;
  • nach gcuireann isteach ar, ná nach dtéann in áit na bpost atá ann cheana;
  • a thairgeann taithí luachmhar oibre do na rannpháirtithe.

Is iad na tionscadail nach bhfuil cáilithe ná na cinn siúd:

  • atá dírithe ar chuspóir polaitiúil nó tráchtála;
  • a bhfuil gné mhór trádála ag baint leo;
  • a fheabhsaíonn maoin phríobháideach;
  • a mbíonn gnóthachan príobháideach mar thoradh orthu.

Is féidir le foireann na Roinne Coimirce Sóisialaí tuilleadh eolais a thabhairt d'urraitheoirí ar cháilitheacht.

Last modified:21/10/2013
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí