Critéir Cháilitheachta na Rannpháirtithe


Print page

Tá critéir rannpháirtíochta an chláir Fostaíochta Pobail bunaithe ar aois agus ar an méid ama a chaith duine ag fáil íocaíochtaí éagsúla leasa shóisialaigh. Go ginearálta, tá an Rogha Imeasctha Pháirtaimseatha ar fáil do dhaoine atá 25 bliain d'aois nó os a chionn atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh le bliain amháin anuas nó níos faide, agus do dhaoine atá 18 mbliana d'aois nó os a chionn a fhaigheann íocaíochtaí a bhaineann le míchumas. Tá an Rogha Poist Pháirtaimseartha do dhaoine atá 35 bliain d'aois nó os a chionn, agus atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar feadh 3 bliana nó níos faide.

Tá grúpaí áirithe amhail an lucht siúil agus dídeanaithe atá 18 mbliana d'aois nó os a chionn cáilithe le haghaidh an dá rogha. Má cháilíonn tú faoi na critéir ach murar mian leat an rogha a úsáid tú féin, tá coinníollacha áirithe ann faoina bhfuil cead agat malartú céile a dhéanamh.

Tabhair do d'aire, le do thoil, go bhfuil cáilitheacht páirt a ghlacadh sa chlár Fostaíochta Pobail nasctha leo siúd a fhaigheann íocaíocht Éireannach leasa shóisialaigh (pé áit a luaitear sin). Níl na daoine sin nach gcomhlíonann na critéir faoi na Roghanna Imeasctha Pháirtaimseartha nó Poist Pháirtaimseartha, nó atá ag síniú le haghaidh creidmheasanna, nó atá ag fáil sochair leasa shóisialaigh ó thír eile, níl siad cáilithe le páirt a ghlacadh i bhFostaíocht Phobail.

Last modified:03/01/2013
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí