An Sc�im Luathch�raim agus Oideachais Leana�


Print page

D� M�irt an 7� Aibre�n 2009 d'fh�gair an Rialtas bliain nua r�amhscola�ochta shaor in aisce i Luathch�ram agus Oideachas Leana� (ECOL). T� s�il go rachaidh an sc�im chun leasa tuairim is 70,000 p�iste, san aoisghr�pa 3 bliana 3 mh� go 4 bliana 6 mh�, gach bliain.  
                                       
T� l�ne chabhrach bunaithe ag Oifig an Aire Leana� agus Gn�tha� �ige �n Luan 20 Aibre�n chun freagra a thabhairt ar cheisteanna � thuismitheoir� agus � shol�thraithe c�raim leana� i dtaobh oibriu na Sc�ime nua. Is � an uimhir 1890 30 30 39.                                                                             

F�ach na Ceisteanna Coitiainta i dtaobh na Sc�ime Luathch�raim agus Oideachais Leana�.

Iml�ne ar na T�arma� agus Coinn�ollacha Ginear�lta a riala�onn rannph�irteachas sa Bhliain R�amhscoile saor in aisce sa Sc�im um Ch�ram agus Oideachas Luath-�ige (ECCE).

Foirm Irratais

Last modified:15/10/2009
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img