EURES - Aimsigh Post Thar Lear


Print page

Cuardaitheoirí Poist Éireannacha san Eoraip

Ag obair san Eoraip

Mar shaoránach de thír sa Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE) tá tú i dteideal dul i mbun oibre i dtír ar bith eile den LEE mar dhuine ar tuarastal nó duine féinfhostaithe gan aon ghá le cead oibre. Cabhair is ea EURES (Tairseach na hEorpa um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile), a bhunaigh an Coimisiún Eorpach, chun na deiseanna atá ar fáil a aimsiú. Trí 'cuardaigh post' a roghnú, tabharfar tú chuig folúntais in 29 tír Eorpach, a thugtar chun dáta san fhíoram.

CV ar líne EURES

Féadann cuardaitheoirí poist próifílí a chruthú, a stóráil agus a chuardach agus foláirimh r-phoist a fháil nuair a fhógraítear post san Eoraip a d'oirfeadh dá bpróifíl. Le EURES Online CV, atá ar fáil i ngach teanga AE, tá deis ag cuardaitheoirí poist CV a phostáil agus é a chur ar fáil do Chomhairleoirí EURES agus d’fhostóirí cláraithe. Seirbhís shaor in aisce is ea EURES, do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon.

Conaí & Obair Thar Lear

Tugann an bunachar sonraí seo den Choimisiún AE eolas cuimsitheach ar Dhálaí Maireachtála agus Oibre in 30 tír Eorpach; tá sé ar fáil in 20 teanga Eorpach.

Doiciméid

I gcoitinne, ní bheidh tú faoi réir chóras ÁSPC na hÉireann níos mó má ghlacann tú post i dtír atá faoi chumhdach Rialacháin CE; beidh feidhm ag dlíthe slándála sóisialta na tíre sin. Má tá fút dul i mbun oibre i dtír eile atá faoi chumhdach Rialacháin CE, ba cheart duit a fháil amach roimh ré Cé na foirmeacha a chaithfidh tú a thabhairt leat, le cois pas/foirm aitheantais bhailí.

Comhairleoirí EURES (SaineolaitheSoghluaisteachta Eorpacha)

Más maith leat tuilleadh comhairle agus saineolas pearsantaithe a fháil, téigh i dteagmháil le do Chomhairleoir FÁS EURES áitiúil, a bhfuil saineolas aige nó aici ar cheisteanna a bhaineann le soghluaisteacht ó phost go chéile. Tá teacht acu ar raon uirlisí eolais agus féadann siad comhairle a thabhairt ar cheisteanna praiticiúla, dlíthiúla agus riaracháin a ghabhann le post a chuardach agus a ghlacadh thar lear. Aimsigh do  Chomhairleoir EURES áitiúil nó téigh i dteagmháil le d’Oifig FÁS áitiúil. Tabhair cuairt ar www.eures.europa.eu chun teagmháil a dhéanamh le Comhairleoir Eorpach EURES chun eolas mionsonraithe agus comhairle a fháil ar conas post a chuardach i dtír Eorpach ar leith.

Last modified:18/12/2012
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí