Tionscnamh Maoinithe


Print page

Teagmhais Tionscnaimh Maoinithe

F�ach th�os le do thoil chun eolas a fh�il ar roinnt de na gn�omha�ochta� a re�cht�il gr�pa� a bh� ag cur maoini� ar f�il.

Teagmhais Tionscnaimh Maoinithe

Nuashonr�:

Beidh rannph�irt�ocht na ngr�pa� �iti�la agus deonacha in imeachta� le linn na bliana mar chuid l�rnach de rath�lacht na Bliana AE 2010. Leis sin san �ireamh, buna�odh Tionscnamh Maoinithe Bhliain na hEorpa do Chomhrac na Bochtaine agus an Eisiaimh Sh�isialta (2010) chun maoini� aon uaire a shol�thar le cur ar chumas na ngr�pa� Pobail agus Deonacha feasacht ar bhochtaineacht agus ar eisiamh sh�isialta agus ar Bhliain na hEorpa a chur chun cinn.

F�gra�odh an tionscnamh go forleathan ar fud na hearn�la Pobail agus Deonach agus fuarthas l�on m�r iarratas.

Is � an maoini� ioml�n at� ar f�il n� �100,000. Is � an uasmh�id at� ar f�il faoin tionscnamh seo n� �5,000 in aghaidh an togra.

Last modified:20/08/2010
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img