Sprioc Bochtaineachta an AE faoi Straitéis 2020 na hEorpa


Print page

Sprioc Bochtaineachta an AE

Is é sprioc bhochtaineachta an AE 20 milliún duine ar a laghad a thabhairt as baol na bochtaineachta nó an eisiaimh faoi 2020 (ag úsaid 2008 mar bhliain bhonnlíne). Ghlac an AE leis mar cheann amháin de na cúig phríomhsprioc sa Straitéis na hEorpa 2020. Ceanglaítear ar Bhallstáit spriocanna náisiúnta a fhreagraíonn ar a chéile chun críocha sprioc an AE a chomhlíonadh, ag úsáid na dtáscairí cuí. Tá na príomhspriocanna bunaithe ar na táscairí tosaíochta le sainmhíniú i dtéarmaí uimhriúla d'fhonn a gcomhshuimiú a éascú ag leibhéal an AE. Sainmhíníonn sprioc an AE a daonra sprice trí úsáid a bhaint as trí tháscaire: i mbaol na bochtaineachta, díothú saolta agus ísealdéine oibre, grúpa ar a dtugtar 'i mbaol na bochtaineachta nó an eisiaimh'.

Is féidir teacht ar thomhas ilchodach inchomparáide Éireannach ar an daonra atá ‘i mbaol na bochtaineachta nó an eisiaimh’ trí na táscairí náisiúnta a chur le chéile .i. i mbaol na bochtaineachta, díothú bunúsach agus bochtaineacht chomhsheasmhach. Déanann an dá tomhas ilchodach figiúrí daonra cosúla a ghabháil (idir 30 agus 32 faoin gcéad in 2010) agus meastar go bhfuil forluí de 80% idir an dá daonra, ag éirí go dtí 100% don daonra i mbochtaineacht chomhsheasmhach.

Rannchuidiú Éireannach le Sprioc na Bochtaineachta AE2020

Faoin Straitéis Eoraip 2020, ceanglaítear ar Bhallstáit an AE sprioc náisiúnta na bochtaineachta a shocrú a rannchuideoidh le sprioc bochtaineachta an AE. Rannchuideoidh Éire le sprioc bochtaineachta an AE a bhaint amach faoi Eoraip 2020 trí 200,000 duine a thabhairt as baol na bochtaineachta nó an eisiaimh faoi 2020. Bunaítear an rannchuidiú seo ar laghdú ar an mbochtaineacht chomhsheasmhach go dtí 4% faoi 2016 agus go dtí 2% nó níos lú faoi 2020, i gcomhréir leis an sprioc náisiúnta shóisialta maidir le bochtaineacht a laghdú. Beartaítear go mbeidh laghdú foriomlán de 200,000 ar an daonra atá i mbaol na bochtaineachta nó an eisiaimh mar thoradh ar rannchuidiú na hÉireann le sprioc bochtaineachta an AE. Roinnfear an laghdú seo idir trí tháscaire: an bhochtaineacht chomhsheasmhach, i mbaol na bochtaineachta agus díothú bunúsach. The Irish target contributes 1 per cent to the overall EU poverty target.

Last modified:21/01/2013
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img