Clár PROGRESS an AE


Print page

Is mian leis an Rannán um Chuimsiú Sóisialta a chur in iúl go bhfuil glaonna nua ar thograí faoi CHLÁR AN AE UM FHOSTAÍOCHT AGUS UM DHLÚTHPHÁIRTÍOCHT SHÓISIALTA (PROGRESS) foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach.

  1. Glao ar Thograí VP/2013/006
    Glao ar thograí chun creatchomhaontuithe comhpháirtíochta 4-bliana a bhunú le líonraí NGO ar leibhéal an AE atá gníomhach i gcur chun cinn an chuimsithe shóisialta agus laghdú na bochtaineachta nó atá gníomhach ó thaobh micreamhaoiniúchán agus maoiniú fiontraíochta sóisialta a chur chun cinn.
  2. Glao ar Thograí VP/2013/009
    Glao ar thograí chun tacú le forbairt straitéisí aosaithe cuimsitheacha gníomhacha

Tá tuilleadh sonraí ar fáil www.socialinclusion.ie

Last modified:08/03/2012
 

 Application Forms

 
 

 Downloads