Liúntas Cúram Baile


Print page
  1. Céard is Liúntas Cúram Baile ann?
  2. Cé a cháilíonn don lúintas?
  3. Cathain agus conas ba cheart iarratas a dhéanamh?
  4. Conas a dhéantar cinneadh ar éileamh?
  5. Seicliosta i dtaca le iarratais ar an Liúntas Cúram Baile
  6. Athbhreithniú agus Achomharc
  7. Má tá tuilleadh eolais uait:

Is íocaíocht mhíosúil é Liúntas Cúram Baile (LCB) do leanbh atá faoi bhun 16 bliana d'aois agus atá faoi mhíchumas trom (féach ar an nota) agus a bhfuil cúram agus aire leanúnach de dhíth air/uirthi, agus na riachtanais chúraim agus aire sin go suntasach (féach ar an nota) os cionn riachtanais chúraim agus aire an ghnáthlinbh den aois chéanna.

Nota: Maidir le téarmaí amhail 'trom' agus 'suntasach', a úsáidtear sa choinníoll cáiliúcháin seo, sainmhínítear iad sna Treoirlínte Leighis ar an LCB a úsáideann an Rionn chun measúnú a dhéanamh ar iarratais ar an LCB. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Níl an íocaíocht bunaithe ar chineál an mhíchumais, ach ar an méid cúraim agus aire sa bhreis atá de dhíth ar an leanbh mar gheall air.

Tá a thuilleadh sonraí den lúintas agus de na crítéir cháiliúcháin le fáil ar www.welfare.ie

 

Last modified:15/07/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí