Postroinnt - SW105


Print page

 

Braitheann an méid ÁSPC a íoctar ar na cineálacha éagsúla patrún oibre.

Sampla:

Is postroinnteoirí iad A agus B araon agus an t-olltuilleamh céanna €570 sa tseachtain acu. Ar bhonn na seachtaine ranníocaíochta i gcomhair na bliana 2018 (Luan, 1 Eanáir 2018), síneoidh patrún oibre A thar 2 sheachtain ranníocaíochta agus beidh patrún oibre B i gcomhthráth leis an tseachtain ranníocaíochta.

Oibríonn A ón Déardaoin go dtí an Chéadaoin (seachtain scoilte)

Seachtain 1 = Déardaoin go hAoine.
Seachtain 2 = Satharn go Céadaoin.
Íocfar níos lú ÁSPC toisc go roinntear an tuilleamh thar 2 sheachtain.

Oibríonn B ón gCéadaoin go dtí an Mháirt ar bhonn seachtaine oibre/ seachtaine shaor.

Tosaíonn seachtain ranníocaíochta na bliana 2018 Dé Luain, 1 Eanáir 2018. Síníonn patrún oibre A thar 2 sheachtain ranníocaíochta agus tá patrún oibre B i gcomhthráth leis an tseachtain ranníocaíochta. Íoctar níos mó ÁSPC ná mar a íoctar má dhéantar an patrún oibre a leathadh thar 2 sheachtain ranníocaíochta.

Tabhair faoi deara:
Beidh 52 ranníocaíocht ÁSPC ag A ag deireadh na bliana agus ní bheidh ach 26 ranníocaíocht ÁSPC ag B.

Last modified:24/04/2018
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí