Pinsean na nDall - SW 76


Print page

Bás pinsinéara

Má fhaigheann tú bás, leanfar de do phinsean a íoc le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir go ceann 6 seachtaine.

Bás do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora

Má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir bás, leanfar den íocaíocht ina leith go ceann 6 seachtaine má chuimsigh d’íocaíocht méadú ina leith (nó dá gcuimseodh d’íocaíocht méadú ina leith murach go bhfuair sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh eile dá c(h)eart féin).

Bás linbh cháilithe

Leanfar den íocaíocht do leanbh cáilithe go ceann 6 seachtaine tar éis bhás an linbh sin.

Deontas Méala

Is féidir go n-íocfar Deontas Méala má fhaigheann tú nó duine de do theaghlach bás. Bunaítear é seo ar thaifead árachais shóisialaigh an duine mhairbh nó ar thaifead árachais shóisialaigh chéile nó pháirtnéir sibhialta an duine mhairbh.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:20/05/2013
 

 Íoslódáilí