An n-imríonn gach ioncam tionchar ar mo liúntas?


Print page

 

Má chónaíonn tú i lóistín nach n-oireann duit a thuilleadh nó ar ródheacair duit é a chothabháil, féadfaidh tú do theach a dhíol agus dul chun cónaithe i lóistín a oireann níos fearr duit. I gcásanna áirithe, féadfaimid neamhaird a thabhairt ar na fáltais ó do theach a dhíol, suas le teorainn €190,500, agus d’acmhainn á measúnú againn.

Má chónaíonn tú in áitreabh atá roinnte idir áit chónaithe agus áit ghnó, ní thabharfar díolúine ach ar na fáltais ó dhíolachán na háite cónaithe. 

Cathain a bhíonn feidhm ag an díolúine?

Ní bhíonn feidhm ag an díolúine ach má fhaigheann tú an Liúntas Míchumais agus má dhíolann tú do bhaile cónaithe agus:

  • má cheannaíonn tú lóistín eile,
  • má ghlacann tú lóistín eile ar cíos,
  • má théann tú chun cónaithe i dteach altranais príobháideach atá cláraithe faoin Acht Sláinte (Tithe Banaltrais), 1990,
  • má théann tú chun cónaithe le duine a thugann aire duit agus a fhaigheann Sochar Cúramóra nó Liúntas Cúramóra,
  • má théann tú chun cónaithe i dtithíocht speisialta nó i sciath-thithíocht san earnáil dheonach, san earnáil chomhoibritheach, san earnáil reachtúil nó san earnáil phríobháideach.  

Cad a tharlóidh má cheannaím áitreabh cónaithe níos oiriúnaí?

Má cheannaíonn tú lóistín níos oiriúnaí, tabharfar díolúine suas le teorainn €190,500 ar iarmhéid na bhfáltas, tar éis duit an lóistín nua a cheannach.

Sampla 1
Má dhíolann tú do theach ar €320,000, agus má cheannaíonn tú lóistín eile ar €250,000, ní áireofar an t-iarmhéid €70,000 mar acmhainn.

 

Cad a tharlóidh má théim chun cónaithe i dteach altranais príobháideach?

Má dhíolann tú do theach agus má théann tú chun cónaithe i dteach altranais príobháideach (atá cláraithe faoin Acht Sláinte (Tithe Banaltrais), 1990), tabharfar díolúine suas le teorainn €190,500 ar na fáltais ó do theach a dhíol.

Sampla 2
Má dhíolann tú do theach ar €450,000, agus má théann tú chun cónaithe i dteach altranais ríobháideach, ní áireofar €190,500 den €450,000 mar acmhainn.

 

 
Last modified:22/05/2015
 

 Íoslódáilí