Pinsean Easláine - SW44


Print pageBás pinsinéara

Má fhaigheann tú bás le linn duit an Pinsean Easláine a fháil, leanfar den íocaíocht go ceann 6 seachtaine le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir má chuimsigh an íocaíocht liúntas dó/di, nó má bhí íocaíocht leasa shóisialaigh dá c(h)uid féin á fáil ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir.

Bás duine fhásta cháilithe

Má fhaigheann duine fásta cáilithe bás, leanfar den Mhéadú um Dhuine Fásta Cáilithe a íoc leat go ceann 6 seachtaine má chuimsíonn do Phinsean Easláine méadú dó/di.

Bás linbh cháilithe

Leanfar den Mhéadú um Leanbh Cáilithe a íoc leat go ceann 6 seachtaine tar éis bhás an linbh cháilithe.

Conas iarratas a dhéanamh ar íocaíocht 6 seachtaine tar éis bháis

Chun iarratas a dhéanamh ar íocaíocht 6 seachtaine tar éis bháis, cuirtear fógra faoi dháta an bháis chuig Rannóg na nÍocaíochtaí Pinsin Easláine (féach roinn 7).

Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh

Má tá leanbh cáilithe amháin ar a laghad agat atá ina chónaí leat, is féidir leat Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh a fháil nuair a fhaigheann do chéile nó do pháirtnéir sibhialta bás. Is féidir leat a thuilleadh eolais a fháil ó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó ó:

Rannóg na mBaintreach, na mBaintreach Fir nó na bPáirtnéirí Sibhialta Marthanacha
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach

Íosg

hlao: 1890 500 000 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
           + 353 71 957100 ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

​​​​​​
Last modified:19/01/2016
 

 Downloads