Pinsean na nDall - SW 76


Print page

 

Má chónaíonn tú i lóistín nach n-oireann duit a thuilleadh, is féidir go mbeidh tú in ann do bhaile cónaithe a dhíol agus bogadh isteach i lóistín a oireann níos fearr duit, gan dul i bhfeidhm ar d’íocaíocht.

Má dhíolann tú do theach agus má bhogann tú chuig lóistín a oireann níos fearr duit, féadfar neamhaird a thabhairt ar na fáltais ó do theach a dhíol, suas le €190,500, agus d’acmhainn á measúnú i gcásanna áirithe.

Má chónaíonn tú in áitreabh atá scoilte idir limistéar gnó agus limistéar a úsáidtear i gcomhair lóistín, ní thabharfar neamhaird ach ar na fáltais ón gcuid den áitreabh a úsáidtear i gcomhair lóistín.

Níl feidhm ag an díolúine ach má dhíolann tú do bhaile cónaithe agus:

  • má cheannaíonn tá lóistín eile,
  • má thógann tú lóistín eile ar cíos, nó,
  • má bhogann tú isteach i dteach altranais príobháideach atá cláraithe faoin Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990.

Cad a tharlaíonn má cheannaítear lóistín níos oiriúnaí?

Má cheannaíonn tú lóistín níos oiriúnaí, tabharfar neamhaird ar an iarmhéid tar éis duit an lóistín nua a cheannach, suas le teorainn €190,500.

Sampla 1
Má dhíolann tú do theach ar €165,000.00 agus má cheannaíonn tú lóistín nua ar €139,000.00, ní áireofar an iarmhéid €26,000.00 mar acmhainn mar tá sé faoi bhun na teorann neamhairde €190,500.

Cad a tharlaíonn má bhogtar isteach i dteach altranais príobháideach?

Má dhíolann tú do bhaile cónaithe agus má bhogann tú isteach i dteach altranais príobháideach atá cláraithe faoin Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990, tabharfar neamhaird ar na fáltais ó do theach a dhíol, suas le teorainn €190,500.

Sampla 2
Má dhíolann tú do theach ar €250,000.00 agus má bhogann tú isteach i dteach altranais príobháideach, ní áireofar €190,500 den €250,000.00 mar acmhainn mar tá sé faoi bhun na teorann neamhairde €190,500.

 

Last modified:15/05/2013
 

 Íoslódáilí