Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Meastar an Sochar Breoiteachta (gan aon mhéadú do leanaí cáilithe a áireamh) ina ioncam chun críocha cánach agus gearrtar cáin air ón gcéad lá íocaíochta.

Íoctar an Sochar Breoiteachta go díreach leat gan aon cháin ioncaim a asbhaint. Is mar a leanas a phléitear le cánachas d’íocaíochta:

Má tá tú i bhfostaíocht, cuirfidh d’fhostóir do Shochar Breoiteachta san áireamh chun críocha ÍMAT.

Má tá tú dífhostaithe nó má dhéantar dífhostaithe thú, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim méid an tSochair Bhreoiteachta a íocadh leat san áireamh, i gcás inar cuí sin, nuair a dhéanfar coigeartú ar do chreidmheasanna cánach nó athbhreithniú ar ghnóthaí cánach do chéile nó do pháirtnéara shibhialta.

Tá a thuilleadh eolais ar chánachas an tSochair Bhreoiteachta ar fáil i d’oifig chánach áitiúil nó ar www.revenue.ie.

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí