Treoir ar ÁSPC do Dhaoine Féinfhostaithe - SW74


Print page

Íoctar ÁSPC ar an ioncam uile, lena n-áirítear:

  • sochair chomhchineáil,
  • ioncam ó thrádáil nó ó ghairm,
  • ús, blianachtaí agus ioncam ó infheistíochtaí ar an gcoigríoch, amhail maoin,
  • cíos ó aon mhaoin in Éirinn,
  • ioncam ar baineadh cáin as cheana, amhail blianachtaí, ús bainc nó ús cumainn fhoirgníochta, íocaíochtaí cothabhála,
  • ioncam ó dhíbhinní scaireanna agus ó dhíbhinní as Cistí Scoir Formheasta,
  • ioncam incháinithe áirithe ó fhostaíocht (mar shampla, stiúrthóirí cuideachta, teachtairí gluaisrothair).

Is féidir go mbeidh ort ÁSPC a íoc ar ioncam tuillte agus ioncam neamhthuillte araon.

Last modified:07/07/2017
 

 Foirmeacha Iarratais