An gá dom cruthúnas aitheantais a thaispeáint?


Print page

 

Nuair a bhíonn do Phas Saorthaistil in úsáid agat, bíonn ort do Phas a thaispeáint le haghaidh cigireachta, do Chigire de chuid an oibreora iompair nó d'oifigeach den Roinn Coimirce Sóisialaí, má iarrtar é.

Bíonn ort aitheantas grianghraif Saorthaistil a thaispeáint chomh maith, má tá tú i do chónaí i mBaile Átha Cliath, i gCathair Chorcaí, i gCathair Phort Láirge, i gCathair Luimnigh nó i gCathair na Gaillimhe. Is féidir é seo a fháil saor in aisce ó oifigí CIÉ. Ba cheart duit an pas grianghraif seo a fháil taobh istigh de mhí amháin ó fuair tú do Phas Saorthaistil.

Seans go mbeidh ortsa agus ar do chéile, do pháirtnéir sibhialta, do chomhchónaitheoir atá in éineacht leat cruthúnas aitheantais a chur ar fáil chomh maith, trí shampla de bhur síniú a chur ar fáil do na hoifigigh atá luaite thuas.

D'fhéadfaí Pas Saorthaistil a thógáil agus a chur ar ais chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí, dá gceapfaí go bhfuil mí-úsáid á baint as.

 

Last modified:17/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí