An gá dom a bheith i mo chónaí leis an duine a mbíonn cúram lánaimseartha de dhíth air/uirthi?


Print page

Is gá. Beidh tú i do chónaí leis an duine a mbíonn cúram á sholáthar dó/di de ghnáth. Ach i gcásanna áirithe, d'fhéadfá cáiliú don Deontas Cúram Faoisimh más cúramóir neamhchónaitheach thú.

Más cúramóir neamhchónaitheach thú, is gá duit an méid seo a leanas a thaispeáint:

  • go mbíonn tú ag cur cúraim ar fáil don duine ar bhonn lánaimseartha
  1. agus
  • go bhfuil córas cumarsáide díreach ann idir d'áit chónaithe féin agus áit chónaithe an duine a mbíonn tú ag cur cúraim ar fáil dó/di (mar shampla, guthán nó córas aláraim)
  1. agus
  • nach mbíonn an duine a mbíonn cúram á chur ar fáil dó/di ag fáil cúram agus aire lánaimseartha cheana féin taobh istigh dá (h)áit chónaithe féin ó dhuine eile seachas tú féin, an t-iarratasóir.

Sna cásanna seo, caithfidh tú a léiriú go mbíonn cúram agus aire lánaimseartha á gcur ar fáil don duine a mbíonn an cúram á chur ar fáil dó/di.

 
Last modified:29/06/2011
 

 Foirmeacha Iarratais