An Scéim Deontais Traenála le bheith ar an eolas maidir le Míchumas


Print page
 
Cuireann an Scéim Deontais Traenála le bheith ar an eolas maidir le Míchumas maoiniú ar fáil ionas gur féidir le fostóirí Traenáil le bheith ar an eolas maidir le Míchumas a cheannach isteach dá bhfoireann. Is é cuspóir na traenála ná chun eolas soiléir agus cruinn a sholáthar i ndáil le míchumas agus chun dul i ngleic le ceisteanna nó ábhair imní a d’fhéadfadh a bheith ag fostóirí agus fostaithe maidir le bheith ag obair le daoine atá faoi mhíchumas.
 
Tá an traenáil dírithe ar thuiscint agus feasacht a chur ar fáil do rannpháirtithe maidir leis na saincheisteanna a bhaineann le míchumas, lena n-áirítear:
 
·         Forbhreathnú ar reachtaíocht ábhartha frith-idirdhealú agus comhdheiseanna
·         Eolas ginealálta agus sonrach maidir le míchumais, cleachtaí feasachta aireachtála agus béasaíocht mhíchumais.
 
Tá deontais de 90% de chostais incháilithe an chláir traenála ar fáil d'eagraíochtaí príobháideacha (suas go dtí uasmhéid de €20,000 in aon bhliain fhéilire) don chéad bhliain traenála agus 80% sa dara bliain agus gach bliain ina dhiaidh sin. Áirítear ar na costais incháilithe táillí a íocadh i ndáil le cláracha lasmuigh den chomhlacht, táillí an traenálaí do thraenáil foirne taobh istigh den chomhlacht, táillí do chláracha traenála cian-fhoghlama/ ríomhaireachta/ bunaithe ar an idirlíon agus ábhair fhoghlamtha m.sh. lámh-leabhair, leabhair, a bhfuil baint díreach acu leis an gclár traenála ábhartha suas go dtí uasmhéid €650.
 
Déan teagmháil le do thoil leis an Oifig Fostaíochta DSP áitiúil chun iarratas a dhéanamh.
Last modified:19/08/2015
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Application Forms