Tionscadal Gn�omhacht�ch�in M�chuma�s 2012 - 2015: Conas Iarratas a Dh�anamh agus C� h�it


Print page

Tionscadal Gn�omhacht�ch�in M�chuma�s 2012 - 2015: Conas Iarratas a Dh�anamh agus C� h�it

Gheofar na N�ta� Treoracha agus Eolais �n leathanach seo agus ar "www.pobal.ie", leis.

Gheofar an fhoirm iarratais � "www.pobal.ie"

N� m�r an fhoirm iarratais chomhl�naithe agus gach doicim�ad taca�ochta a chur ar aghaidh i r�omhphost chuig disabilityactivation@pobal.ien� a chur sa phost mar ch�ip chrua chuig:

Ailish Quinn,
Pobal,
M:Tek II Building,
B�thar Ard Mhacha,
Muineach�n
Co. Mhuineach�in

N� m�r iarratais a bheith faighte D� hAoine an 13 Aibre�n 2012 ar a dh�ana�.
 

Seisi�in Eolais

Spreagtar iarratas�ir� ionchasacha go l�idir le freastal ar cheann de na Seisi�in Eolais a liosta�tear th�os. N� m�r duit cl�r�ch�n a dh�anamh chun freastal.

Is mar seo a leanas a bheidh na Seisi�in Eolais, � 10 r.n. go 4.30 i.n. (cuirfear l�n �adrom ar f�il):

  • D� hAoine 2 M�rta 2012 � L�rionad �ontais, Baile na Lorgan, Contae Mhuineach�in;
  • D� Luain 5 M�rta 2012 � �st�n Radisson, Sr�id an Gheata Thuaidh, Baile �tha Luain;
  • D� M�irt 6 M�rta 2012 � �st�n Ghleann an R�, P�irc Mhuirlinne, B�thar Bhaile �tha Cliath, Gaillimh;
  • D� hAoine 9 M�rta 2012 � �st�n na Mainistreach, Baile Dh�n na nGall, D�n na nGall.

Cuirfear clinic� �duine le duine� d�iarratas�ir� ionchasacha (a mhairfidh 15 n�im�ad) ar f�il sna seisi�in seo � 1.30 i.n. go 4.30 i.n.

Is f�idir cl�r�ch�in i gcomhair na Seisi�n Eolais agus �irithint� i gcomhair na gcoinn� clinic� a dh�anamh ar l�ne ag "www.pobal.ie".

Is � an D�ta Deireanach i gcomhair na gcl�r�ch�n agus i gcomhair na n-�irithint� n� D� Luain 27 Feabhra 2012.

Ba ch�ir aon cheist a chur chuig disabilityactivation@pobal.ie

Pobal

Last modified:25/05/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img