Forlíonadh Cothaithe


Print page

Eolas

Is féidir le daoine áirithe in Éirinn a bhfuil riachtanais chothaithe agus téimh speisialta acu cáiliú le haghaidh forlíontaí breise seachtainiúla faoin Scéim Liúntas Leasa Forlíontach.

Chun go mbeadh tú in ann cáiliú do na forlíontaí speisialta seo, caithfidh tú na riachtanais atá leagtha amach thíos a chomhlíonadh.

Rialacha

Forlíonadh aiste bia

Tá tú i dteideal forlíonadh aiste bia ó thaobh aiste bia atá ordaithe má:

 • Tá gné leighis áirithe agat
 • Tá tú ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh
 • Shásaíonn tú scrúdú maoine

Chun forlíonadh aiste bia a fháil, ní mór do sainchomhairleoir ospidéil nó cláraitheoir a deimhniú:

D'fhéadfadh aiste bia saor ó ghlútan do dhuine fásta nó leanbh idir aois 18 agus 22 bheith ordaithe ag do dhochtúir teaghlaigh (LG).

I gcás forliontais aiste bia, mar shampla, do dhaoine le fiobróis chisteach tá an leabhar scéime tinnis fadtéarmach inghlactha mar chruthú go bhfuil oideas tugtha i gcomhair a leithéid seo d'aiste bia. I ngach cás, ní mór an fad a mbeidh an aiste bia i gceist agus an cineál aiste bia a insint.

Na haistí bia atá i dteideal an forlíonadh aiste bia

Tá an costas seachtainiúil de gach aiste bia atá ordaithe leagtha síos ag an Roinn Coimirce Sóisialaí. Tá na haistí bia incháilithe maidir le forlíonadh aiste bia mar a leanas

Aistí bia incháilithe

Costas an aiste bia
Aiste bia íseal i lachtós, saor ó bhainne €65.43
Aiste bia saor ó ghlútan €68.43
Aiste bia ard i bpróitéin, agus ard i gcalraí €71.43
Aiste bia raimhre athraithe (leachtaithe) €74.93

Forlíonadh téimh

Is íocaíocht bhreise an forlíonadh téimh í chun cabhrú le costais téimh de do theach. D'fhéadfá forlíonadh téimh a fháil:

 • Más féidir leat a léiriú go bhfuil riachtanais bhreise téimh agat mar gheall ar aois, riocht leighis nó míchumas
 • Más sásaíonn tú scrúdú maoine

Rataí

Forlíonadh aiste bia do dhuine fásta

Ríomhtar na rátaí i gcomhair duine aonair agus tuismitheoir aonair mar seo a leanas: Costas an aiste bia mar atá leagtha síos ag an Roinn Coimirce Sóisialaí lúide aon tríú de d'íocaíocht leasa shóisialaigh í 2007 = an forlíonadh aiste bia atá le íoc leat.

Sampla 1:

 • Tá Paul ar aiste bia ard i bpróitéin agus ard i gcalraí agus ag fáil Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora. Tá costas an aiste bia seo socraithe ag an Roinn ag €71.43. Bain an tríú cuid de a íocaíocht leasa shóisialaigh (lúide aon suim atá tú ag fáil i gcomhair leanbh incháilithe) as €71.43 chun an méid fhorlíonadh aiste bia atá iníoctha a ríomh. (€71.43 - €61.93 (nó an tríú cuid a Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora ag ráta 2007) = €9.50 íoctha mar fhorlíonadh aiste bia.)

Ríomhtar na rátaí i gcomhair lánúineacha pósta nó lánúineacha atá in aontíos mar a leanas: Costas an aiste bia mar atá leagtha síos ag an Roinn Coimirce Sóisialaí lúide an séú cuid de d'íocaíocht leasa shóisialaigh ag ráta 2007 = an forlíonadh aiste bia atá le íoc leat.

Sampla 2:

 • Tá Mary pósta agus ar aiste bia ard i bpróitéin agus ard i gcalraí. Faigheann sí Liúntas Cuardaitheora Poist. Tá costas an aiste bia seo socraithe ag an Roinn ag €71.43. Bain an séú cuid de d'íocaíocht leasa shóisialaigh (lúide aon suim atá tú ag fáil i gcomhair leanbh incháilithe) as €71.43 chun an méid fhorlíonadh aiste bia atá iníoctha a ríomh. (€71.43 - €51.52 (an séú cuid a n-íocaíocht Liúntas Cuardaitheora Poist lena n-áirítear méadú do dhuine fásta cleithiúnach ag ráta 2007) = €19.91 íoctha mar fhorlíonadh aiste bia)

Daoine atá ag fáil Forlíonadh Cíos nó Ús Morgáiste

Má tá tú ag fáil Forlíonadh Cíos nó Ús Morgáiste, baintear úsáid as an ráta pearsanta um Fhorlíonadh Leasa Shóisialaigh do 2007, agus ráta duine fásta incháilithe áit a bhfuil a leithéid i gceist, chun an méid forlíonaidh aiste bia a ríomh. Nuair a bhíonn maoin á meas, tugtar neamhaird ar íocaíochtaí i gcomhair leanaí atá sna híocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Tá na rátaí do leanaí incháilithe mar seo a leanas:

 • Aiste bia íseal i lachtós, saor ó bhainne = €3.50
 • Aiste bia saor ó ghlútan = €6.50
 • Aiste bia ard i bpróitéin, agus ard i gcalraí = €9.50
 • Aiste bia raimhre athraithe (leachtaithe) = €13

Deirtear gur leanbh cleithiúnach atá ann má tá sé/sí faoi 18 nó os cionn 18 agus faoi 22 agus in oideachas lánaimseartha.

Forlíonadh téimh

Níl aon ráta socruithe d'fhorlíonadh téimh. Tá an méid fhorlíonaidh téimh a fhaigheann tú bunaithe ar do riachtanas mar atá sé measúnaithe ag an t-ionadaí Roinne Coimirce Sóisialaí (a tugadh an tOifigeach Leasa Pobail air roimhe seo).

Conas iarratas a dhéanamh

Ba chóir duit foirm forlíonadh téimh (pdf) a chomhlánú chun iarratas a dhéanamh ar fhorlíonadh téimh. Is féidir leis an t-ionadaí Roinne Coimirce Sóisialaí (a tugadh an tOifigeach Leasa Pobail air roimhe seo) cabhrú leat chun an fhoirm a chomhlánú.

Ba chóir duit foirm iarratas a chomhlánú chun iarratas a dhéanamh ar fhorlíonadh aiste bia. Má dhéanann tú iarratas i gcomhair dhuine fásta, ba chóir duit foirm fhorlíonadh aiste bia do dhuine fásta (pdf) a chomhlánú. Má dhéanann tú iarratas i gcomhair linbh, ba chóir duit foirm fhorlíonadh aiste bia do leanbh (pdf) a chomhlánú. Is féidir leis an t-ionadaí Roinne Coimirce Sóisialaí (a tugadh an tOifigeach Leasa Pobail air roimhe seo) cabhrú leat chun an fhoirm a chomhlánú.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hionadaí na Roinne Coimirce Sóisialaí (tugadh an tOifigeach Leasa Pobail orthu roimhe seo) i d'ionad sláinte áitiúil.

Last modified:26/06/2015
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Downloads

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img