Díothú agus a thionchar níos déanaí sa saol


Print page

Déantar iniúchadh sa staidéar seo, a rinne an tIonad Éireannach um Sheaneolaíocht Shóisialta, OÉ, Gaillimh, ar chomh hoiriúnacht is atá táscairí reatha chun taithí daoine breacaosta a fháil maidir le díothú. Trí ghrúpaí fócais agus agallaimh ghrinne, déanann na húdair iniúchadh ar na tuairimí atá ag daoine breacaosta ar dhíothú agus ar bhochtaineacht agus moltar táscairí malartacha nó breise chun tuiscint níos fearr a fháil orthu sin. Tá an tuarascáil ar fáil anseo.

Last modified:26/03/2013
 

 Downloads

 
 

 Related Topics