An Roinn Coimirce S�isiala� � Beartas maidir le Twitter


Print page

�bhar

Is iad na R�ims� Su�omh Gr�as�in agus Seirbh�s� Faisn�ise a bhainist�onn cuntas Twitter na Roinne Coimirce S�isiala� thar ceann �r gcomhghleacaithe ar fud na Roinne.

M�s duine d�r lucht lean�na th�, f�adfaidh t� a bheith ag s�il le tr� cinn de 'tu�teanna' sa tseachtain, ina mbeidh cuid de na ruda� seo a leanas, n� iad ar fad:

  • Preasr�itis agus �r�id�
  • Eolas mar gheall ar imeachta�
  • Fol�irimh mar gheall ar inneachar nua ar an su�omh Gr�as�in
  • Cuireadh chun a bheith rannph�irteach i suirbh�anna ar l�ne
  • M�reanna cumars�ide "�igeand�la" � eolas mar gheall ar aon chur isteach ar sheirbhh�s chomh luath is a tharla�onn s�
  • Eolas eile, ar uaireanta oscailte oifig� um Nollaig agus um Ch�isc, mar shampla, n� ar athruithe ar sceideala� �oca�ochta� le linn laethanta saoire, srl.

Lean�int

N� leanaimid ach Tithe an Oireachtais, ranna eile de Rialtas na h�ireann, aon ghn�omhaireachta� de chuid na Roinne seo a bhfuil l�ithreacht acu ar Twitter mar aon le cuntais �irithe de chuid institi�id� �bhartha Eorpacha.

T� f�ilte romhat a bheith in�r lucht lean�na, ach de ghn�th n� bheidh an Roinn in ann tusa a lean�int.  Is amhlaidh at� chun deis a thabhairt d�r lucht lean�na pr�omh�s�ideoir� eile Twitter a aithint (f�ach thuas) at� � lean�int againn f�in.

Infhaighteacht

D�anaimid nuashonr� agus monat�ireacht ar �r gcuntas Twitter le linn uaireanta oifige, � Luan go hAoine.  Seolfaimid 'tu�t' chuig gach duine d�r lucht lean�na ag insint d�ibh nuair a bheimid d�nta ar L� Saoire Bainc, agus mar sin de.

D�fh�adfadh nach mbeadh f�il i gc�na� ar Twitter agus n� ghlacaimid aon fhreagracht as easpa seirbh�se muna mb�onn Twitter ag obair.

@Freagra� agus Teachtaireachta� D�reacha

Ba bhre� linn aiseolas agus smaointe a fh�il �n�r lucht lean�na, agus d�anfaimid iarracht cur leis an gcomhr� nuair is f�idir.  Ach seans nach mbeidh ar �r gcumas freagra ar leith a thabhairt ar gach duine a chuireann teachtaireacht chugainn ar Twitter.

Iarraimid ort gan d�uimhir PSP n� aon eolas pearsanta eile a chur isteach in aon 'tu�t' a chuireann t� chugainn.

L�ifimid gach @freagra agus gach Teachtaireacht Dh�reach agus cuirfear t�ama� a thiocfaidh chun cinn n� molta� cabhracha ar aghaidh go dt� an chuid sin den Roinn lena mbaineann.

Teagmh�il
Last modified:22/03/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img