Cinntí agus Achomhairc


Print page

Mura bhfuil tú cinnte de do stádas ó thaobh an árachais shóisialaigh de, féadfaidh tú scríobh chuig an Rannóg seo a leanas chun cinneadh foirmiúil a iarraidh:

An Rannóg Scóipe
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Urlár 1
Teach Oisín
212-213 Sráid an Phiarsaigh
Baile Átha Cliath 2

Guthán: (01) 673 2585

Is éard atá i gceist leis an bpróiseas seo ná, ar an gcéad dul síos, imscrúdú ar na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis an bhfostaíocht, agus ina dhiaidh sin cinneadh foirmiúil arna dhéanamh ag oifigeach breithiúnachta faoin Reachtaíocht Leasa Shóisialaigh.

Má tá tú míshásta le cinneadh an oifigigh bhreithiúnachta, is ann do cheart achomhairc (laistigh de 21 lá) chuig an oifigeach seo a leanas:

Príomh-Oifigeach na nAchomharc
Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh
Teach D’Olier
Sráid D’Olier
Baile Átha Cliath 2

Íosghlao: 1890 747 434

Comhlacht neamhspleách is ea Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh a phléann le hachomhairc in aghaidh cinntí Leasa Shóisialaigh.

Last modified:10/07/2015
 

 Foirmeacha Iarratais