Sochair Bháis


Print page

Réamhrá

Má fhaigheann duine bás de bharr timpiste ag an obair nó galar ceirde, d’fheadfaí Sochar Báis (faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde) a íoc lena gcéile nó bpáirtnéir sibhialta marthanach nó lena gcleithiúnaí linbh. D’fhéadfaí Sochar Báis a íoc, chomh maith, ag tráth a mbáis, má bhí Pinsean Míchumais á fháil acu ar a ndéantar measúnú ar ráta 50% nó níos airde, gan aird ar chúis an bháis.

Áirítear leis an Scéim um Shochar Báis:

  • Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
  • Pinsean Dílleachta
  • Deontas Sochraide

Rialacha

Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh

Íoctar seo le céile nó le páirtnéir shibhialta marthanach duine a fuair bás mar thoradh ar thimpiste ag an obair, ar ghalar ceirde nó le duine ag a raibh Pinsean Míchumais á fháil ar a ndéantar measúnú ar ráta 50% nó níos airde, ag tráth a mbáis. Ní féidir leat an pinsean a fháil má phóstar athuair thú, má iontrálann tú páirtnéireacht shibhialta nó má chomhchónaíonn tú le duine eile. Ní dhéanann aon ioncam a d’fhéadfadh bheith agat difear don phinsean. Íoctar méaduithe i leith leanaí cáilithe leis an bpinsean. Gearrtar cáin ar an bpinsean.

Ní féidir Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh faoin Scéim um Shochar Báis a íoc ag an tráth céanna le Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh.

Pinsean Dílleachta

Íoctar seo ar son linbh má fuair tuismitheoir, leastuismitheoir nó duine bás a chuir tacaíocht ar fáil don leanbh mar thoradh ar thimpiste ag an obair, ar ghalar ceirde nó más duine iad a raibh Pinsean Míchumais á fháil acu ar a ndéantar measúnú ar ráta 50% nó níos airde, ag tráth a mbáis. Ba cheart do chaomhnóir an dílleachta iarratas a dhéanamh ar an íocaíocht.

Deontas Sochraide

Má shásaíonn an duine marbh na coinníollacha, féadfar Deontas Sochraide a íoc leis an duine a íocann as costais na sochraide. Ní ghearrtar cáin ar Dheontas Sochraide. Ní féidir Deontas Sochraide a íoc mar aon le Deontas Méala.

Rátaí

Íoctar íocaíochtaí faoin Scéim um Shochar Báis ar rátaí níos airde ná Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh nó Íocaíocht Chaomhnóra.

Ráta íocaíochta ó 30 Márta 2018
Baintreach, Baintreach Fir nó Páirtnéir Sibhialta Marthanach (faoi 66) €228.50
Baintreach, Baintreach Fir nó Páirtnéir Sibhialta Marthanach (níos sine ná 66) €247.70
Baintreach, Baintreach Fir nó Páirtnéir Sibhialta Marthanach (níos sine ná 80) €257.70
Méadú i leith Leanbh Cáilithe €31.80
Pinsean Dílleachta €184.80
Deontas Sochraide (cnapshuim aonuaire) €850.00

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart éileamh a dhéanamh ar íocaíochtaí faoin Scéim um Shochar Báis laistigh de 3 mhí tar éis dháta an bháis, nó d’fhéadfá roinnt sochar a chailleadh.

Comhlánaigh foirm éilimh OB 61(pdf) ar a bhfuil fáil ó d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh. Seol d'fhoirm chomhlánaithe éilimh chuig an Rannóg um Shochar Báis ag an seoladh thíos.

Last modified:30/03/2018
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img