Do cheart chun Rochtain a Fháil ar Thaifid Leasa Shóisialaigh - SW89


Print page

Rochtain ar threoirlínte agus nósanna imeachta inmheánacha

Is féidir teacht san idirlíon ag www.welfare.ie. ar na treoirlínte inmheánacha scéime go léir a úsáidtear chun cinntí a dhéanamh maidir le teidlíocht ar sheirbhísí éagsúla na Roinne.

Má theastaíonn treoirlínte uait ar ghnó nó ar scéim faoi leith, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le do Lárionad Intreo áitiúil, le d’Oifig Leasa Shóisialaigháitiúil, lenár Seirbhísí Eolais nó le rannóg na Roinne a phléann leis an scéim sin, chun cóip chlóbhuailte de na treoirlínte cuí a fháil.

Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais