D - Oideachas Bunata Aosach


Print page

1. Cad is Oideachas Bunata Aosach ann?

Is é is Oideachas Bunata Aosach ann ná seirbhís shaor rúnda atá ar fáil i mbreis agus 100 scéim litearthachta ar fud na hÉireann. Cuirtear an tseirbhís seo ar fáil chun freastal ar do riachtanais phearsanta, is cuma cén leibhéal oideachais atá agat.

Is féidir leat teagasc duine le duine nó teagasc grúpa a fháil i dtimpeallacht shuaimhneach neamhfhoirmiúil. Tugann teagascóirí, atá sainoilte chun daoine fásta a mhúineadh, tacaíocht agus spreagadh duit agus tú ag obair chun feabhas a chur ar do scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta, litriúcháin agus bunmhatamaitice.

Is féidir leat teagasc a fháil ar bhonn páirtaimseartha, i gcaitheamh an lae nó um thráthnóna, suas le dhá uair nó trí huaire sa tseachtain. Féadfaidh cáilíochtaí amhail Teastas Cathrach agus Ceardchuallachtaí (City and Guilds) agus creidiúnú Chomhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna a bheith mar thoradh ar na cúrsaí, agus féadfaidh siad thú a ullmhú freisin chun scrúduithe an Teastais Shóisearaigh a sheasamh in ábhair áirithe. Tá saoráidí creise ar fáil i dteannta roinnt Scéimeanna Litearthachta

2. Conas a dhéantar iarratas?

Más mian leat feidhm a bhaint as an tSeirbhís um Oideachas Bunata Aosach, déan teagmháil le haon cheann díobh seo:

  • An tEagraí um Oideachas Aosach, nó an tEagraí Litearthachta, i do Bhord Oideachais agus Oiliúna áitiúil,
  • NALA, an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh, Íosghlao 1800 20 20 65 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 1 4127900 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch).
  • Aontas, an Cumann Náisiúnta um Oideachas Aosach; guthán (01) 406 8220 nó 406 8221
Last modified:26/09/2016