Cairt do Chustaiméirí


Print page

 

Táimid tiomanta do sheirbhís ar ardchaighdeán do chustaiméirí a chur ar fáil duit.

Déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • Caithfimid leat go cúirtéiseach agus go measúil.
 • Tú a chur ar an eolas maidir le do chearta agus do theidlíochtaí
 • Déanfaimid ár seirbhísí a phleanáil agus a chur ar fáil ionas gur féidir leat teacht orthu ar an mbealach is fearr a oireann duitse.
 • Ár seirbhísí d'fhostóirí a phleanáil agus a sholáthar le cinntiú gur féidir tacú le daoine post a fháil.
 • Do chuid faisnéise a chosaint.
 • Beidh meas againn ar do cheart chun príobháideachta.
 • Rachaimid i gcomhairle leat chun do riachtanais a dhearbhú nuair a bhíonn ár seirbhísí á bhforbairt, á soláthar agus á n-athbhreithniú againn.
 • Tabharfaimid sásamh duit má tá gearán agat.

Conradh Sóisialta - cearta agus freagrachtaí cuardaitheoirí poist:

 • Cinnteoidh Conradh Sóisialta do chuardaitheoirí poist go dtuigeann tú go bhfuil freagrachtaí (teagmhála agus rannpháirtíochta) ag baint le cearta (i leith tacaíocht ioncaim).
 • Beifear ag súil leis go síneoidh tú agus go gcloífidh tú le gealltanas teagmháil ghníomhach a dhéanamh le foireann na Roinne ar an bplean comhaontaithe pearsanta atá agat le haghaidh dul chun cinn.
 • Dá dteipfeadh ort an gealltanas seo a chomhlíonadh, d'fhéadfaí d'íocaíochtaí a laghdú nó a aistarraingt ar deireadh.

Cabhraigh linn cabhrú leatsa:

 • Caith lenár bhfoireann go measúil agus go cúirtéiseach.
 • Bíodh d'uimhir PSP nó d'uimhir fostóra in aice láimhe agat nuair a thugann tú cuairt orainn nó nuair a chuireann tú glao orainn.
 • Tabhair faisnéis iomlán agus chruinn dúinn maidir le do cheist agus inis dúinn go pras faoi athrú ar do chás, ós rud é go bhféadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar do theidlíochtaí.
 • Tabhair aitheantas grianghraif oiriúnach nó do Chárta Seirbhísí Poiblí leat nuair a thugann tú cuairt ar ár n-oifigí.
 • Déan teagmháil linn le cabhrú leat teacht ar an tseirbhís is oiriúnaí duitse.
 • Comhlánaigh gach foirm agus tabhair gach doiciméad atá ag teastáil le haghaidh do choinne leat.

Is mór againn do thuairim Inis dúinn céard é do thuairim ar

an tseirbhís a sholáthraímid:

 • Labhair le ball foirne in Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh nó Ionad de chuid Intreo.
 • Tabhair cuairt ar an réimse dar teideal 'Déan Teagmháil Linn' ag www.welfare.ie
 • Cuir Íosghlao orainn ag 1890 66 22 44 nó (071) 919 3302.
 • Scríobh go dtí na Seirbhísí do Chustaiméirí, Seirbhísí Leasa Shóisialaigh, Bóthar an Choláiste, Sligeach.
Déanfaimid déileáil le gearán ar bith go pras, go cóir agus go cothrom.

 

Last modified:21/03/2013
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img