Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí


Print page

 

Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí 2016-2018

Príomhthosaíocht don Roinn is ea seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí. I gCairt na gCustaiméirí leagtar amach leibhéal na seirbhíse a mbeadh custaiméirí ag súil lena fháil nuair atá siad ag déileáil leis an Roinn. I bPlean Gníomhúcháin Seirbhíse do Chustaiméirí déantar na gealltanais agus na caighdeáin seo a fhorbairt agus tugtar breac-chuntas ar conas a bhainfear iad amach thar saolré an phlean. Last modified:22/12/2016
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img