Creidmheasanna


Print page

Ní bhíonn sé riachtanach i gcónaí ranníocaíochtaí deonacha a íoc má scoireann tú den obair. Má bhíonn tú ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh, nó ag síniú le haghaidh creidmheasanna, is féidir go bhfuil ranníocaíochtaí creidiúnaithe nó “creidmheasanna” dlite duit, rudaí a choinneoidh d'árachas sóisialach cothrom le dáta freisin.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Ag éirí as obair de dheasca breoiteachta

Féadfaidh tú a bheith i dteideal “creidmheasanna” mura bhfuil tú ábalta obair a dhéanamh mar gheall ar bhreoiteacht, díobháil nó míchumas. De ghnáth, íoctar “creidmheasanna” go huathoibríoch má bhíonn Sochar Breoiteachta, Pinsean Easláine nó Sochar Díobhálacha Ceirde á fháil agat. Má bhíonn tú ag obair sa státseirbhís agus má íocann tú ranníocaíochtaí ÁSPC in Aicme B, C nó D, agus más gá duit éirí as an obair mar gheall ar dhrochshláinte, is féidir leat do thaifead árachais shóisialaigh a choinneáil ach teastais leighis a chur isteach chugainn uair sa bhliain. Féadfaidh tú cur isteach ar na “creidmheasanna” seo ach foirm iarratais CR 35 a chomhlánú.

Ba chóir duit foirm chomhlánaithe CR 35 a sheoladh chuig:

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Cáilitheachta Cliant
Bóthar Mhic Artúir
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall

Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)

+353 1 4715898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

Ag éirí as obair chun aire a thabhairt do dhuine

Má scoireann tú den obair chun aire a thabhairt do dhuine, féadfaidh tú a bheith i dteideal íocaíochta ón Roinn seo, mar shampla, Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra. Féadfaidh tú a bheith i dteideal “creidmheasanna” a fháil i dteannta na n-íocaíochtaí sin freisin.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie
.
 
Last modified:25/06/2014