Obair a thabhairt suas de dheasca easláinte - SW 20


Print page

 


 

Mura dócha go bhfillfidh tú ar an obair, is ceart duit teastais bhliantúla an dochtúra a chur chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí. Is féidir go dtabharfar ranníocaíocht curtha chun sochair (‘creidmheasanna’) duit i dtaca le gach seachtain a mbeidh tú breoite.
Coinneoidh na ‘creidmheasanna’ seo do thaifead árachais shóisialaigh cothrom le dáta agus is féidir go gcabhróidh siad leat do theidlíocht ar na híocaíochtaí thuas sa todhchaí a chosaint.

Last modified:24/07/2015