Comhdh�lacha agus Seimine�ir


Print page

S�rthaispe�ntas Bliant�il na Nu�laithe S�isialta �ga

D�ta: An 5� Bealtaine 2010

Ionad: Staidiam Ph�irc an Chr�caigh, Baile �tha Cliath

Gheofar breis eolais

 

Sc�al Dh� Chathair

D�ta: An 19 Bealtaine 2010

Ionad: Pobal Fatima, Baile �tha Cliath

Gheofar breis eolais

 

Seimine�r R�igi�nacha

 

D�ta� agus Su�omhanna na Seimine�r R�igi�nacha

D�ta

Su�omh

11 Bealtaine

Gaillimh

13 Bealtaine

D�n Dealgan

18 Bealtaine

Loch Garman

3 Meitheamh

Corcaigh

28 M�an F�mhair

Baile Dh�n na nGall

Gheofar breis eolas

 

Bochtanas agus D�othacht � � thaobh na hEorpa de

Seimine�r Taighde

D�ta: D� M�irt, 1 Meitheamh 2010

Ionad: ESRI, Cearn�g Whitaker, C� Sir John Rogerson, Baile �tha Cliath 2

Gheofar breis eolas

 

Comhdh�il Cheartas S�isialta na h�ireann - Todhcha� an St�it Leasa

D�ta: 21 Me�n F�mhair 2010

 

Comhdh�il Uile-Oile�in um Chomhrac na Bochtaine agus an Eisiaimh Sh�isialta faoin Tuath

D�ta: 21� Deireadh F�mhair 2010

Ionad: �st�n Ghleann na B�inne, Droichead �tha, Co. L�

Gheofar breis eolas

Seimine�r Taighde: T�scair� agus spriocanna a �s�id i mbeartas um chuimsi� s�isialta: Dearctha� N�isi�nta agus Eorpacha

D�ta: D� C�adaoin, 3 Samhain 2010

Ionad: An Institi�id Taighde Eacnama�ochta agus S�isialta, B�C 2.

Gheofar breis Eolas

Last modified:28/10/2010
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img