Coinníollacha le linn do dhuine Sochar Cumais Pháirtigh a fháil


Print page
 

Féadfaidh tú a bheith dícháilithe ón Sochar Cumais Pháirtigh a fháil:

  1. Má theipeann ort, gan chúis mhaith, freastal ar mheasúnú leighis ó Mheasúnóir Leighis.
  2. Má theipeann ort bualadh le hoifigigh ar bith ón Roinn seo agus ceisteanna réasúnacha ar d’éileamh a fhreagairt.
  3. Má theipeann ort treoracha do dhochtúra a chomhlíonadh.
Last modified:09/09/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí