�oca�ochta Comhthr�thacha


Print page
  • I l�thair na huaire, duine at� ag f�il Pinsean Baintr� (Fir), Pinsean Ph�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh n� �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora, f�adfaidh s� n� s� bheith i dteideal Sochar Cuardaitheora Poist, Sochar Breoiteachta n� Forl�onadh �agumais a fh�il ar leathr�ta m� sh�sa�onn s� n� s� na coinn�ollacha c�ili�ch�in. N� �ocfar na h�oca�ochta� sin ar an leathr�ta a thuilleadh le hiarrata�ir� nua ar Shochar Breoiteachta (1 Feabhra 2012),  ar Shochar Cuardaitheora Poist (2 Feabhra 2012),n� ar Fhorl�onadh �agumais (3 Feabhra 2012).
  • N� chead�far do rannph�irtithe nua ar sc�imeanna Fosta�ocht Phobail �oca�ocht eile leasa sh�isialaigh a �ileamh ag an am c�anna ach gheobhaidh siad an �20 caighde�nach breise sa tseachtain a �octar leis na rannph�irtithe eile. (16 Ean�ir 2012)
  • I gc�s duine at� ar Sc�im Fosta�ocht Pobail agus ag f�il �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora, Li�ntas/Sochar Banch�ile Thr�igthe n� Pinsean Baintr� (Fir), n� �ocfar an dara m�ad� i leith leanbh c�ilithe le faighteoir� at� anois ann n� le faighteoir� nua (20 Feabhra 2012).
Last modified:03/02/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img