An Bhochtaineacht a Choincheapú agus a Thomhas: Modhanna le haghaidh an 21ú hAois


Print page

Scoil Shamhraidh UCC - 18-22 Meitheamh 2012

'An Bhochtaineacht a Choincheapú agus a Thomhas: Modhanna le haghaidh an 21ú hAois’

Bhí Coláiste na hOllscoile, Corcaigh i mbun Scoil Shamhraidh maidir le ‘An Bhochtaineacht a Choincheapú agus a Thomhas: Modhanna le haghaidh an 21ú hAois’. Tá Scoil Shamhraidh UCC ann chun taighde a chur chun cinn, deis a thabhairt eolas a mhalartú agus líonrú a dhéanamh sa réimse taighde bochtaineachta. Déanann an Institiúid um Eolaíocht Shóisialta sa 21ú hAois (ISS21), Scoil um Staidéar Sóisialta Feidhmeach, agus Roinn Ghnó an Bhia agus Forbartha comh-óstáil ar an Scoil Shamhraidh. D’oscail an tAire Coimirce Sóisialaí, Joan Burton, TD, an Scoil an 18 Meitheamh.

Bhí an clár ann le haghaidh gach páirtí leasmhar ar spéis leo taighde a mheas agus a dhéanamh i réimse na bochtaineachta agus an chuimsithe shóisialta - ó thaighdeoir óg atá ag tosú amach go dtí an sain-anailíseoir/cleachtóir. Bhí sraith sain-chainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta ann a labhair faoin mbochtaineacht agus faoi chúrsaí cuimsithe shóisialta. Bhí meascán mór imeachtaí ar bun ar feadh an lae idir dhíospóireacht choincheapúil agus anailís bunaithe sa tsaotharlann ar thacair sonraí.

Last modified:26/03/2013
 

 Downloads

 
 

 Related Topics