Clár Fostaíochta Pobail


Print page

Clár fostaíochta is ea Fostaíocht Phobail a chabhraíonn le daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach a bheith mar pháirt den lucht saothair gníomhach arís, trína dtaithí ar dhífhostaíocht a bhriseadh trí fhilleadh ar ghnáthamh oibre. Cabhraíonn an clár leo feabhsú agus forbairt a dhéanamh ar a scileanna teicniúla agus pearsanta, rudaí is féidir a úsáid ansin san ionad oibre.

Tá an clár FP urraithe ag grúpaí ar mian leo maitheas a dhéanamh don phobal áitiúil, mar atá, eagraíochtaí deonacha agus comhlachtaí poiblí a bhfuil páirt acu i ngníomhaíochtaí neamhbhrabúis.
Más mian leat páirt a ghlacadh i gclár Fostaíochta Pobail an RCS, caithfidh tú:

Tugann an RCS tacaíocht airgeadais mar Liúntais agus Maoiniú le cabhrú leis an gclár Fostaíochta Pobail, mar shampla, pá na rannpháirtithe, deontais do mhaoirseoirí, deontais ábhar agus deontais oiliúna le haghaidh scileanna ar leith.
Soláthraítear an oiliúint a chuirtear ar fáil trí Fhostaíocht Phobail taobh istigh de chreat Dearbhaithe Cáilíochta. Féach sonraí na nDamhachtana agus na gcáilíochtaí aitheanta de chuid FETAC is féidir a bhaint amach, agus a mbíonn dámhachtana móra tríd an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí mar thoradh orthu.
Déan teagmháil le d'Oifig áitiúil Seirbhísí Fostaíochta chun tuilleadh eolais a fháil faoi Fhostaíocht Phobail.

Liosta Urraitheoirí FP ar 31 Márta 2012

Last modified:20/12/2012
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí