Leana� agus Teaghlaigh


Print page
  • �ocfar Sochar Linbh de �140 sa mh� maidir leis an gc�ad bheirt leanbh mar is gn�ch. D�anfar na r�ta� maidir leis an tr�� leanbh agus leana� d� �is a chaighde�n� go �140 an leanbh sa mh� in imeacht na ch�ad d� bhliain eile. R�ta de �148 a bheidh ann don tr�� leanbh agus �160 don ceathr� leanbh agus do leana� d� �is sa bhliain 2012. (Ean�ir 2012)
  • N� �ocfar � Ean�ir 2012 ar aghaidh an deontas de �635 a �octar i leith ilbhreitheanna ag a mbreith, ag aois a 4 agus ar�s ag aois a 12. (Ean�ir 2012)
  • Ard�far � dh� bhliain d'aois go ceithre bliana d�aois an aois ag a gc�il�onn leanbh le haghaidh an Li�ntais Eada� agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua. (2012)
  • Laghd�far an Li�ntas �ada� agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua � �305 go �250 i gc�s leana� at� 12 bhliain n� n�os m� agus � �200 go �150 i gc�s leana� at� idir 4 bliana agus 11 bhliain. (2012)
  • Laghd�far de r�ir a ch�ile go seacht mbliana d'aois an uasteorainn aoise don leanbh is �ige i gc�s �ilitheoir� nua den �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora. Laghd�far � go 12 bhliain le h�ifeacht �n mbliain 2012.
  • I gc�s ina bhfuil ag duine at� ag �ileamh Pinsean Easl�ine, Sochar C�ram�ra, Pinsean St�it (Rann�ocach n� Neamhrann�ocach) n� Forl�onadh �agumais c�ile n� p�irtn�ir a thuilleann breis is �400 sa tseachtain, n� �ocfar an m�ad� leathrata i leith leana� c�ilithe a thuilleadh. Cuirfear an t-athr� sin i bhfeidhm i gc�s �ilitheoir� nua. Beidh na h�oca�ochta� nua ar aon dul leis na socruithe reatha do Shochar Cuardaitheora Poist, Sochar Breoiteachta agus Sochar D�obh�la. (I�il 2012)
Last modified:05/12/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img