Leanaí agus Teaghlaigh


Print page

Sochar Uchtála

Bóthar Mhic Artúir, Ard Rámhann, Bun Crannacha, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 74 9164491
 
Ríomhphost don Rannóg Sochar Uctála

Sochar Linbh

Bóthar Oilibhéir Phluincéid Naofa, Leitir Ceanainn, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 400 400

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 74 9106501

Ríomhphost don Rannóg Sochar Leanaí

 

Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh

Tithe an Rialtais, Bóthar Béal Átha na Lao, An Longfort

Fón Íosghlao 1890 927 770

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 43 3340000

Clárú Breitheanna agus Postaí

An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta, Oifigi an Rialtais, Bóthar na Chlochair, Ros Comáin

Fón Íosghlao 1890 252 076

Ó lasmuigh d’Éirinn +353 (0) 90 6632900

Íocaíocht an Chaomhnóra

Bóthar an Choláiste, Sligeach

Fón Íosghlao 1890 500 000

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 71 9157100

Ríomhphost don Rannóg Íocaíocht an Chaomhnóra(Ranníocach)

Ríomhphost don Rannóg Íocaíocht an Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach)
 

Sochar Sláinte agus Sábháilteachta

 
Bóthar Mhic Artúir, Ard Rámhann, Bun Crannacha, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 74 9164491
 
 

Sochar Máithreachais

Bóthar Mhic Artúir, Ard Rámhann, Bun Crannacha, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 74 9164491

Ríomhphost don Rannóg Sochar Máithreachais

 

 


 

 

Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora

Bóthar an Choláiste, Sligeach

Fón Íosghlao 1890 500 000

Ó lasmuigh d’Éirinn + 353 71 9157100
 

Nóta
Tá 1890 (Íosghlao) rochtain ach ó Phoblacht na hÉireann.
Féach go bhféadfadh na rátaí a ghearrtar d’úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao) a bheith éagsúil i measc soláthraithe seirbhíse difriúla.
Last modified:04/04/2013
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img