Laghd�far na r�ta� Sochar Linbh ach n� bheidh aon athr� ar thaca� eile do leana�


Print page
  • Beidh r�ta� Sochar Linbh �140 in aghaidh na m�osa i bhfeidhm le haghaidh an 1� agus an 2� leanbh, �167 in aghaidh na m�osa le haghaidh an 3� leanbh agus �177 le haghaidh an 4� leanbh agus le haghaidh leana� ar bith eile ina dhiaidh sin.
  • Leanfar d'�oca�ocht na sochar agus na ndeontas breise le haghaidh breitheanna iolracha.
  • N� bheidh aon athr� ar an M�ad� seachtaini�il do Leanbh C�ilithe a �octar leo si�d a fhaigheann �oca�ochta� seachtaini�la leasa sh�isialaigh.
  • Coinn�odh na sc�imeanna seo a leanas go hioml�n: An Forl�onadh Ioncam Teaghlaigh, An Li�ntas �ada� agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua, An Li�ntas C�ram Baile agus An Deontas do Thuismitheoir ar Baintreach (Fir) �/�.
Last modified:07/12/2010
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img