Sochar Linbh - SW 42


Print page

 

Is éard atá sa Sochar Linbh ná íocaíocht mhíosúil do gach leanbh cáilithe atá ag cónaí leat, agus á chothabháil agat, de ghnáth. Leanbh cáilithe is ea:

  • leanbh atá faoi bhun 16 bliana d'aois,
  • leanbh atá 16 nó 17 de bhlianta d'aois:
    • atá in oideachas lánaimseartha, nó
    • a fhreastalaíonn ar chúrsa Ógtheagmhála (Youthreach), SOLAS (ar a dtúgtaí FÁS tráth), nó
    • atá faoi mhíchumas coirp nó meabhrach, agus
    • a bhraitheann ort.

Stadfaidh an Sochar Linbh nuair a bheidh do leanbh 18 mbliana d'aois.

 
Last modified:05/09/2014
 

 Íoslódáilí