Seiceáil an gcáilíonn tú don Deontas Cúram Faoisimh


Print page

 

An bhfuil tú:

  • ag obair taobh amuigh den áit chónaithe ar feadh níos mó ná 15 huaire in aghaidh na seachtaine?
  • ag fáil Sochair nó Liúntais do Lucht Cuardaigh Fostaíochta?
  • ag síniú le haghaidh Creidmheasanna do Lucht Cuardaigh Fostaíochta?

Má scríobh tú ‘Tá’ i gcás ceann ar bith de na ceisteanna seo, níl tú cáilithe don Deontas Cúram Faoisimh. comhlánaigh an fhoirm iarratais, le do thoil.

Má scríobh tú ‘Níl’:

  • an mbíonn tú ag cur cúraim ar fáil don duine ar bhonn lánaimseartha?
  • an raibh tú nó an dócha go mbeidh tú ag soláthar cúram agus aire lánaimseartha ar feadh 6 mhí ar a laghad?
  • an gcuimsíonn an tréimhse chúraim seo an chéad Déardaoin i Meitheamh?

Má scríobh tú ‘Níl’ i gcás ceann ar bith de na ceisteanna seo, níl tú cáilithe don Deontas Cúram Faoisimh. comhlánaigh an fhoirm iarratais, le do thoil.

Má íocadh an Deontas Cúram Faoisimh leat anuraidh nó má fhaigheann tú Liúntas nó Sochar Cúramóra, níl aon ghá le foirm iarratais nua a chomhlánú le haghaidh na bliana seo. Scríobhfaimid chugat chun sonraí a dheimhniú 

 
Last modified:29/06/2011
 

 Foirmeacha Iarratais