Athruithe ar an bPinsean St�it (Aistri�) agus ar an bPinsean St�it (Rann�ocach) 2012


Print page

Pinsean St�it (Aistri�) agus Pinsean St�it (Rann�ocach)

�oca�ochta� �rachais sh�isialta is ea an Pinsean St�it (Aistri�) agus an Pinsean St�it (Rann�ocach) a �octar nuair a shl�na�onn t� 65 bliain d'aois (i gc�s an Phinsin St�it (Aistri�)) agus 66 (i gc�s an Phinsin St�it (Rann�ocach)). Buna�tear iad ar do thaifead �rachais sh�isialta (�SPC).

Chun c�ili� do na pinsin sin n� m�r do dhuine:

  1. bheith tar �is dul isteach i bhfosta�ocht in�rachais roimh aois 55 i gc�s an Phinsin St�it (Aistri�) agus 56 i gc�s an Phinsin St�it (Rann�ocach) agus
  2. 520 rann�oca�ocht �octha l�nr�ta a bheith aige n� aici, (beidh 260 rann�oca�ocht �octha l�nr�ta uait m� shl�na�onn t� an aois inphinsin roimh an 6 Aibre�n 2012) agus
  3. me�n bliant�il de 10 rann�oca�ocht ar a laghad a bheith agat i gc�s an Phinsin St�it (Rann�ocach) agus 24 ar laghad i gc�s an Phinsin St�it (Aistri�). An me�n bliant�il is ea a chinneann an r�ta �oca�ochta seachtaini�il.

Is f�idir �oca�ocht bhreise a �ileamh i leith duine aosaithe ch�ilithe m� sh�sa�onn siad t�st�il maoine. Oiri�na�tear an r�ta �oca�ochta i leith duine aosaithe ch�ilithe chun acmhainn� (m�s ann d�ibh) a chur san �ireamh agus l�ir�onn s� an bhfuil an duine faoi bhun n� os cionn 66 bliain d'aois.

�octar li�ntais i gc�ins� �irithe lena n-�ir�tear: M�ad� i leith Leanbh Cleithi�nach, Li�ntais Os Cionn 80, M�ad� Maireacht�la Aonair, Li�ntas Oile�in agus Li�ntas Breosla.

Athr� ar shiardh�t� �ileamh � Aibre�n 2012

� Aibre�n 2012 n� f�idir �ilimh dh�anacha ar an bPinsean St�it (Aistri�) n� ar an bPinsean St�it (Rann�ocach) a shiardh�t� n�os faide siar n� 6 mh�.

D�fh�adfa� �ileamh a shiardh�t� n�os sia siar n� 6 mh� m�s amhlaidh gur ceachtar den d� ch�is seo a leanas a chuir moill ar an �ileamh:

   1. eolas m�cheart a shol�thair an Roinn n�
   2. �agumas an �ilitheora mar gheall ar bhreoiteacht n� �igl�ocht.

M�ad� go 520 rann�oca�ocht �n 6 Aibre�n 2012

M� shl�na�onn t� aois inphinsin an 6 Aibre�n 2012 n� d� �is, teast�idh 520 rann�oca�ocht �octha ar a laghad chun c�ili� don Phinsean St�it (Aistri�) n� don Phinsean St�it (Rann�ocach). For�ladh don mh�ad� seo � 260 rann�oca�ocht �octha go 520 rann�oca�ocht �octha sa reachta�ocht � 1997 i leith.

Athruithe ar �oca�ochta� leathr�ta den Mh�ad� i leith Leanbh C�ilithed

Duine a �il�onn Pinsean St�it (Aistri�) n� Pinsean St�it (Rann�ocach) an 5 I�il 2012 n� d� �is, n� bheidh s� n� s� i dteideal �oca�ocht leathr�ta den Mh�ad� i leith Leanbh C�ilithe a �ileamh m�s amhlaidh go bhfuil teacht isteach is m� n� �400 sa tseachtain ag c�ile, p�irtn�ir sibhialta n� comhch�naitheoir.

Athruithe ar na banda� r�ta �n 1 Me�n F�mhair 2012

�n 1 Me�n F�mhair 2012, beidh gaol n�os dl�ithe idir an r�ta �oca�ochta agus l�on na rann�oca�ochta� �rachais sh�isialta �octha (lena n-�ir�tear creidi�int�, nuair is cu�). Leanfar den ch�ras me�naithe ach tabharfar isteach banda� breise r�ta a thabharfaidh l�iri� n�os cruinne ar stair �rachais sh�isialta an �ilitheora.

�n 1 Me�n F�mhair 2012, gabhfaidh na banda� 20-29 (SPC), 24-29 (SPT), 30-39 agus 40-47 �it an bhanda 20-47. Is ar bhonn na mbanda� sin a chinntear r�ta� �oca�ocht pinsin.

N�ta: N� athr�far r�ta� �oca�ochta na ndaoine at� ag f�il na bpinsean sin cheana f�in.

Pinsean St�it (Rann�ocach): R�ta�

Me�n Bliant�il R�ta Pearsanta (seachtaini�il) M�ad� i Leith Duine Aosaithe Ch�ilithe faoi 66* (uasr�ta seachtaini�il) M�ad� i Leith Duine Aosaithe Ch�ilithe at� 66+* (uasr�ta seachtaini�il)
48 or over �230.30 �153.50 �206.30
40-47 �225.80 �146.00 �196.00
30-39 �207.00 �139.00 �186.00
20-29 �196.00 �130.00 �175.00
15-19 �150.00 �100.00 �134.00
10-14 �92.00 �61.00 �83.00

*�oca�ocht faoi r�ir th�st�il maoine is ea an M�ad� i leith Duine Aosaithe Ch�ilithe.

Pinsean St�it (Aistri�): R�ta�

Me�n Bliant�il R�ta Pearsanta (seachtaini�il) M�ad� i Leith Duine Aosaithe Ch�ilithe faoi 66* (uasr�ta seachtaini�il) M�ad� i Leith Duine Aosaithe Ch�ilithe at� 66+* (uasr�ta seachtaini�il)
48 or over �230.30 �153.50 �206.30
40-47 �225.80 �146.00 �196.00
30-39 �207.00 �139.00 �186.00
24-29 �196.00 �130.00 �175.00

*�oca�ocht faoi r�ir th�st�il maoine is ea an M�ad� i leith Duine Aosaithe Ch�ilithe.

Last modified:20/08/2012
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img