Athruithe ar an Sc�im Fosta�ochta Pobail (CE) do Chustaim�ir� �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora


Print page

I mBuis�ad 2012, rinneadh roinnt athruithe ar an �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora.

Ceann de na hathruithe n� nach n-�ocfar m�ad� i leith leana� c�ilithe n�os m� ar an sc�im Fosta�ochta Pobail (CE) i gc�s ina bhfuil m�ad� � �oc ar an sc�im �oca�ochta Teaghlach Aontuismitheora.     Lena chois sin, rinneadh laghd� ar an m�id is f�idir leat a fh�il sa tseachtain gan difr�ocht a dh�anamh do d'�oca�ocht, � �146.50 go �130.00.

D� bhr� sin, n� �ocfar �n 20� Feabhra 2012 ar aghaidh m�ad� i leith leanbh c�ilithe ar sc�im CE i gc�s custaim�ir� at� ag f�il �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora freisin.  �208 an r�ta seachtaini�il nua a gheobhaidh na custaim�ir� sin ar an Sc�im Fosta�ochta Pobail.   

C� go laghd�far an r�ta seachtaini�il CE, d�anfar an �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora a athr�omh, chun an laghd� ar ioncam �n CE agus an t-athr� sa teorainn ioncaim don �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora a chur san �ireamh.   D�anfar m�ad� ar an �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora sna c�sanna sin chun an laghd� ar an �oca�ocht CE a ch�iteamh go p�irteach, ach tr�d is tr�d, laghd�far a n-ioncam �n CE agus �n �TA in �ineacht.

Gheobhaidh gach custaim�ir lena mbaineann litir �n Roinn go luath, ina m�neofar na hathruithe go cruinn.

Last modified:27/01/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img