Liúntas do Chúramóirí - SW 41


Print page

Is é is Liúntas Cúramóra ann ná íocaíocht do chúramóirí a thugann cúram agus aire lánaimseartha do dhaoine áirithe ag a bhfuil gá lena leithéid.

Má fhaigheann tú Liúntas Gaoil Fhorordaithe nó Liúntas Síorfhreastail, nó má tá pinsinéir á éileamh ar do shon, féadfaidh tú cur isteach ar an Liúntas Cúramóra ina ionad.

Is féidir go gcáileoidh tú do Shochar Cúramóra in ionad an Liúntais Chúramóra má fhágann tú an lucht oibre chun aire a thabhairt do dhuine ag a bhfuil gá le cúram agus aire lánaimseartha.

Chun tuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

 
Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí