Scéim na nOibrithe Forbartha Deonacha - SW15


Print page

Oibrithe Forbartha Deonacha a bhaineann leas as sosanna gairme óna ngnáthfhostaíocht chun dul ag obair thar lear, is cóir dóibh teagmháil a dhéanamh lena nOifig Leasa Shóisialaigh áitiúil mura bhfostaítear arís iad díreach tar éis dheireadh a sannta oibre.

Is iondúil mar riail ghinearálta go bhfuil Oibrithe Forbartha Deonacha atá fillte abhaile i dteideal éileamh a dhéanamh ar Shochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta má tá tréimhse a sosa ghairme istigh agus mura bhfuil aon obair ar fáil ón bhfostóir a bhí acu roimhe sin. Mura bhfuil tréimhse an tsosa ghairme istigh, áfach, ní bheidh tú i dteideal éileamh a dhéanamh.

Last modified:25/03/2015